Keo bẫy chuột keo dính chuột dạng lon 5 kg

1.100.000