Hộp nhựa dính chuột kích thước nhỏ

40.000

Keo Hoàng Gia  trắng trong “cực dính”