keo dính chuột
keo dinh chuot
keo dính chuột

Keo dính chuột PRO lon sắt

(1 đánh giá của khách hàng)

250.000 220.000

Keo dính chuột siêu dính
Đảm bảo dính chắc
Chuột không thoát nổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline: 092 8888 000