Keo dính chuột PRO Hộp Nhựa 1kg

250.000

Keo dính chuột siêu dính
Đảm bảo dính chắc
Chuột không thoát nổi