Hộp nhựa dính chuột

50.000

* Hộp keo dính chuột siêu dính
* Đảm bảo dính chắc
* Chuột không thoát nổi
* Tái sử dụng nhiều lần