Combo 25 hộp nhựa cỡ nhỏ

850.000

Hộp nhựa dính chuột siêu dính

Tiện lợi, tái sử dụng nhiều lần