Combo 60 keo bẫy chuột

1.080.000

Keo dính chuột siêu dính

Đảm bảo dính chắc

Chuột không thoát nổi