Bẫy keo dính chuột VIP

25.000

Keo dính chuột siêu dính
Đảm bảo dính chắc
Chuột không thoát nổi