Combo 50 keo bẫy chuột

950.000

Keo dính chuột siêu dính

Đảm bảo dính chắc

Chuột không thoát nổi