bay chuot
bẫy chuột
bẫy diệt chuột

Combo 50 bẫy chuột

900.000 750.000

Bẫy có tay cầm gỗ, có chốt an toàn dễ sử dụng

Chắc khoẻ diệt chuột hiệu quả

Tái sử dụng nhiều lần

Hotline: 092 8888 000