Hộp keo dính chuột
hop keo dinh chuot

Keo dính chuột Hộp nhựa

45.000 30.000

* Hộp keo dính chuột siêu dính
* Đảm bảo dính chắc
* Chuột không thoát nổi
* Tái sử dụng nhiều lần

 

Hotline: 092 8888 000