combo 50 bẫy keo dính chuột

850.000

Keo dính chuột siêu dính

Đảm bảo dính chắc

Chuột không thoát nổi